Algemene Bond Uitzendondernemingen

 

De toekomst van Flex (ABU & TNO):

 

We zijn ABU-lid, dus u heeft te maken met een bij de Stichting Normering Arbeid (SNA)-geregistreerd uitzendbureau. Ook zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd door de VRO. Mogelijkheid tot vrijwaring Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). 

Kortom, Upwijs Recruitment is een betrouwbare en volwaardige partner op het gebied van flexibel personeel en HR-oplossingen.

Doet u goede zaken?

Bekijk of uw uitzendbureau eerlijk werkt met de checklist. Deze test wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

De ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA):

 

De ketenaansprakelijkheidsregeling (WKA) heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen.

Voorwaarden voor vrijwaring WKA per 1 juli 2012:

  • Het uitzendbureau moet SNA-gecertificeerd zijn
  • Het uitzendbureau moet voldoen aan de NEN-normen
  • De inlener stort 25% van de factuur (incl. BTW) op G-rekening van het uitzendbureau
  • De inlener archiveert op een juiste manier de urenregistratie en het id-bewijs c.q. verblijfsdocument van de ingeleende uitzendkracht

Nieuws CAO Uitzendkrachten:

Per 30 december 2019 zal de nieuwe CAO voor uitzendkrachten van toepassing zijn. In dit pdf-overzicht vindt u informatie over de fase-opbouw, inlenersbeloning, actuele wettelijke minimum-uurlonen en de volledige CAO voor uitzendkrachten. 

Wet arbeidsmarkt in balans:

Per 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van toepassing zijn. Wij hebben de belangrijkste punten van de Wet  m.b.t. uitzendkrachten voor u op een rijtje gezet.

Wet Identificatieplicht:

Bij inschrijving bij Always Action Uitzendbureau BV wordt het ID-bewijs van de uitzendkracht grondig gecontroleerd op echtheid en geldigheidsduur. Lees praktische info over de wet Identificatieplicht in onderstaand document.

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en werkzoekenden.